Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριάζει αύριο η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και καθαριότητα


Εισηγήσεις για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στις 14 Nοεμβρίου 2011
και την Δημόσια Διαβούλευση στις 21 Νοεμβρίου 2011

Θέμα 1: Πρόσκληση των αρμοδίων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου προκειμένου να τεθεί υπό διαβούλευση η διαμόρφωση της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου:

Α) για τον καθορισμό και την οριοθέτηση των θέσεων (χώρων) άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, που διενεργείται στην περιφέρεια του Δήμου.


Β) για την ψήφιση των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας, Κοινόχρηστων Χώρων και Οικοδομικών Εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...